Kontakt z naszymi partnerami biznesowymi jest

dla nas najważniejszy.  Jeśli jeszcze nas nie

znasz, napisz do nas aby bliżej poznać

to co możemy zaoferować. 

 

 

 

Dane kontaktowe, korespondencyjne, rejestrowe i bankowe spółki:

Zarząd:

Sławomir Bijak

Prezes Zarządu

e-mail: s.bijak@4b-finanse.pl

 

 

Łukasz Bijak

Wiceprezes Zarządu

tel. 667-664-955

e-mail: l.bijak@4b-finanse.pl

Dział Handlowy:

Rafał Kozłowski

Specjalista ds. Sprzedaży

tel. 602-371-642

e-mail: r.kozlowski@4b-finanse.pl

 

Mikołaj Bijak

Specjalista ds. Administracyjno-Handlowych

tel. 512-321-375

e-mail: m.bijak@4b-finanse.pl

 

Dział Finansowy:

Marcin Bijak

Specjalista ds. Finansowych

tel. 724-471-692

e-mail: marcin.bijak@4b-finanse.pl

Adres korespondecyjny:

4B-Finanse sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 187  

 

Dane rejestrowe:

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Lompy 14, 40-057 Katowice
KRS 0000721870    REGON 369671180   NIP 6443536984

Kapitał zakładowy: 1.560.000 zł 

 

Nr rachunku bankowego:

21 1050 1214 1000 0090 8112 9448 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Tu możesz nam przesłać swoje zapytanie ofertowe. Zapraszamy!

                 4B-Finanse sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 187